کودک حساس

توضیحات:

 • به نام خدا

  کودکان حساس و زودرنج، نتیجه تربیت غلط والدین هستند
  والدين بايد قبول كنند كه روشهای غيراصولي در تربیت تخم اين حساس بودن را در دل فرزندان خود كاشته‌اند. زمانی که والدین به کودک محبت نمیکنند کودک را از بچگي كردن محروم مي‌سازند، کودک باید تاوان اشتباهات والدین خود را پس بدهد.

  اول از هرکاری والدین باید سلامت روانی خود را برسی کنند که اگر نابسامانی وجود داشت برطرف کنند و سپس به سراغ تربیت فرزند خود بروند. زیرا عواملی مانند جلوگیری از حضور کودک در جمع، تحقیر و سرزنش، یا تبعیض و تنبیه کودک میان دیگران در روح لطیف و حساس او تاثیر میگذارد.

  روحیه فرزندتان حساس است

  رفتار هایی که روحیه کودک را حساس می کند
  در ادامه برخی کار ها رفتار ها و الفاظی که در روحیه کودک تاثیر دارد به کاربرده شده است که بسیار حائز اهمیت است.

  شیوه صدا زدن
  (پسر/دختر) بد، احمق، روانی، آشغال یا همگی این ها بسیار مضر هستند.در دوران کودکی والدین برای فرزندان مانند الگوهای مقدس هستند. اگر با نام های نا مناسب آن ها را صدا کنید فکر میکنند همانی هستند که شما میگویید.

  عدم پذیرش
  عدم پذیرش یعنی شما با وجود فرزندانتان احساس ناراحتی دارید و کودک احساس میکند که باید او را تنهابگذارید. از جملاتی مانند: کاش هرگز به دنیا نمی آمدی،هیچ کس تو را دوست ندارد و … استفاده نکنیم.

  منفی بافی
  به هیچ دردی نمیخوری، یه زوری شکست میخوریت و هیچ گهی نمیشوی و غیره … همه ی افراد در زندگی بالا پایین دارند. آنچه که والدین به فرزندان خود میگویید موجب یک باور ذهنی و منفی بافی در فرزندان می شود.

  ایجاد احساس گناه
  برخی موارد مانند طلاق، پدر و مادر طوری رفتار می کنند که فرزندان حس می کنند اگر نبودند هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد و کار به طلاق نمی کشید.

  کمال گرایی
  کمال گرایی روحیه کودک را حساس می کند. تو چرا هیچ وقت موفق نمی شوی!! نمره ی ۲۰ باید بگیری ۱۷ به درد نمیخورد و اینها باعث می شود کودک احساس تهدید کند. او از آینده ترس دارد و ترس بزرگ ترین مانع در راه شکوفایی استعداد و شخصیت اوست و او آسیب پذیر خواهد شد. با کلمات او را از اهداف باز می دارید تا بجای این که کمکش کنید

  مقایسه
  مقایسه شما در مقابل موجب می شود احساس کنند کمتر از دیگران هستند و به این ترتیب احساس پوچی و تحقیر می کنند.

  تهدید کردن
  تهدید به معنی بزرگ جلوه دادن نارحتی شما از موضوعی است. یکی از بد ترین تاثیرات ترور شخصیت اوست. اگر به حرفم را گوش ندی، همین جا ولت می کنم میرم .اگر دوباره این کار را بکنی از خونه میندازمت بیرون وغیره.


 • تهیه و تنظیم توسط نگین شهر اصفهان
  تماس : 09131689948
  انتشار مطلب در :