شنیدن کودکان

توضیحات:

 • به نام خدا

  یکی از راه های ارتباط گرفتن والدین با فرزندان خود،  شنیدن آن هاست. یعنی  والدین باید وقت بگذارند و حرف های آن ها را بشنوند. در غیر این صورت ارتباط قطع می شود .
  کودکان  حرف های خود را به شیوه های مختلف به گوش ما بزرگ ترها می رسانند. با درخواست،  با غر و شکایت،  با ناله و گاهی هم با داد و فریاد و خراب کردن.
  همه این ها نشانه هایی است که خبر می دهد کودکان حرف هایی با ما دارند.
  اگر به حرف های آن ها گوش ندهیم،   اگر برای ارتباط تلاس نکنیم  و اگر به خواسته های آنها توجه نکنیم،  ارتباط قطع می شود.
  در قطع ارتباط یعنی این خطر هست که ما کودکان مان  را  از جنبه عاطفی از دست بدهیم.

   


 • تهیه و تنظیم توسط نگین شهر اصفهان
  تماس : 09131689948
  انتشار مطلب در :