همیشه درختکاری

توضیحات:

  • به نام خدا

    ترویح درختکاری آن هم  از سوی شهروندان  یکی  از برنامه های مهمی است که در بسیاری از جوامع اجرا می شود. یکی از استراتژی های مهم  آژانس های بین المللی در حوزه محیط زیست ترغیب مردم به کاشت درخت است.
    نکته جالب این جاست  که برای کاشت درخت نباید خیلی منتظر زمان خاصی بود. در هر دوره از سال می توان درختکاری کرد، حتی در زمستان. 


  • تهیه و تنظیم توسط نگین شهر اصفهان
    تماس : 09131689948
    انتشار مطلب در :