سبز کردن محیط

توضیحات:

 • به نام خدا

  چه در خانه و چه در مهد کودک و مدرسه و در هر مرکز آموزشی ای هستید ، فرصت هایی را فراهم کنید تا کودکان تجربه سبز کردن و کشت و کار داشته باشند.
  اگر شما آموزشگاه موسیقی ، خطاطی یا حتی نمایش و یا کلاس تقویتی ! دارید  لحظه هایی را  به وجود بیاورید تا این نوع تمرین ها را با هم داشته باشید.
  حتی می توانید سبز کردن  را تبدیل  به یکی از تمرین ها و یا موضوع  های کار تخصصی خود کنید.
  تمرین سبز کردن فرصتی است تا بتوانیم:  
   - شوق کشاورزی را توسعه دهیم
  - دانش کشت و کار را  ترویج کنیم
  - ارتباط نسل نو را با محیط زیست حفظ کنیم 
  و شاید بتوانیم جلوی تخریب جنگل ها و دشت ها را بگیریم.


 • تهیه و تنظیم توسط نگین شهر اصفهان
  تماس : 09131689948
  انتشار مطلب در :