روشهای رشد هوشی کودکان چهار و پنج ساله

توضیحات:

 • به نام خدا

  روشهای رشد هوشی کودکان چهار ساله

  والدین می توانند به کودکان چهار ساله اجازه دهند تا در کارهای ساده مانند پاک کردن میز کمک کند. با هم شروع به شمارش کنید. مربیان مهدکودک و والدین بایستی از کودکان بخواهند قسمت هایی از یک داستان را برای شما تعریف کند یا در مورد روز خود به شما بگوید. به همراهی کودکان انتخاب کنید و آنها را به تصمیم گیری متفکرانه ترغیب کنید. تصمیم گیری از روشهای مهم رشد هوشی و فکری کودکان می باشد.

  تقویت هوشی کودک پنج ساله

  با صحبت کردن با کودک پنج ساله در جملات کامل و استفاده از کلمات “بزرگ شده” به کودکان کمک کنید مهارت های خوب زبانی را توسعه دهند. به کودکان کمک کنید تا از کلمات و عبارات صحیح استفاده کند. مربیان مهدکودک از کودک بخواهند که مردم و حیوانات را بر اساس اعضای خانواده و حیوانات خانگی بکشند. مهارت زبانی و نقاشی از جمله روشهای ارتقاء رشد هوشی کودک پنج ساله است.


 • تهیه و تنظیم توسط نگین شهر اصفهان
  تماس : 09131689948
  انتشار مطلب در :