محیط آموزشی مهدکودک

توضیحات:

 • به نام خدا

  عوامل محیطی اثرگذار بر رشد خلاقیت کودکان

      پژوهش­­ های گوناگون تأثیر محیط آموزشی مهدکودک بر رشد خلاقیت کودکان را نشان می دهد. برخی فاکتور­ های محیطی (به طور مستقل) در افزایش روند رشد خلاقیت آنها مؤثر است؛ این فاکتورها عبارتند از:

  عوامل طبیعی محیط، شکل و وسعت فضاها، استفاده از آثار کودکان

  از ویژگی های مطلوب محیط مهدکودک:

  • کلیه امکانات مهدکودک ها بایستی اثربخشی مثبت و موثری از فضای سبز داشته باشند.
  • طراحی ساختمان ها و باغ های مهد کودک به گونه ای باشد که از بسیاری جهات برای کودکان لذت بخش بوده و کودکان را به انجام انواع فعالیت ها در هنگام بازی ترغیب کند.
  • امکاناتی برای کمک به رشد قدرت بدنی کودکان و ایجاد فضاهایی برای بهبود تناسب اندام آنها
  • طراحی باغچه های مهدکودک و گذاشتن وسایل بازی با در نظر گرفتن تداوم و حرکت بی وقفه از داخل به خارج ساختمان مهد کودک و بالعکس
  • فراهم آوردن فرصت هایی برای “ماندن روی چمن ها، مشاهدات در استخر و رشد میوه و سبزیجات، این امکان را برای کودکان فراهم می کند که از طبیعت در محیط های متنوع لذت ببرند.
  • برگزاری مراسم و کنسرت ها در فضای آزاد روباز، ماسه بازی روی تپه و لذت بردن از امکانات و فضاهایی هایی که باعث می شود کودکان بتوانند حساسیت خود را پرورش دهند و درباره خودشان بیاموزند.

  طراحی محیط مهد کودک

  ایده های معمارانه برای طراحی فضای مهدکودک ها درجهت ارتقا انگیزش و خلاقیت کودکان از جمله: تغییر پذیری فضا و اجرای آن، تداخل فضاهای باز و بسته، تنوع پذیری و بازسازی عناصر محرک طبیعی مانند نور و آب و گیاهان در افزایش خلاقیت کودکان موثرند. نتایج حاصل از یک تحقیق  نشان داد که کودکان مکان های تخیلی مانند شکل های کارتونی و شکل های غیر معمول را برای مهدکودک خود ترجیح می دهند و از طریق طراحی مهدکودک ها با این فرم ها می توان باعث افزایش جذب و تعلق کودکان به این محیط ها گردید.


 • تهیه و تنظیم توسط نگین شهر اصفهان
  تماس : 09131689948
  انتشار مطلب در :