تخلیل چیست؟ - قسمت اول

توضیحات:

 • به نام خدا

  تخیل از جمله فعالیت های پیچیده‌ی ذهن. از آنجا که فعالیت های ذهنی انسان را نمی توان به این صراحت که در کلام از هم تفکیک می کنیم از هم مجزا کرد. ضروری است توضیحی کوتاه پیرامون انسان و شیوه‌ی مواجهه عملکرد ذهن او جهان پیرامون. با توجه به زنجیره‌ی به هم تنیده‌ی فعالیت های ذهن و تخیل با وضوح بیشتری درک خواهیم کرد.

  انسان به عنوان موجودی متفکر و خلاق در طی زندگی مدام در حال دریافت تحریکات و اطلاعات محیط است ما این تحریکات و اطلاعات را از طریق حواس چندگانه‌ی خود دریافت می کنیم. مرحله‌ی نخست تحریکات و اطلاعات محیطی به صورت مبهم در مغز انعکاس یافته. سپس به صورت مشخص در می‌آید و "ادراک" می گردد. آنچه ادراک می شود سبب پدید آمدن نگار یا تصویر ذهنی داده ها و یا i می شود. داده ها معمولا از دو مسیر به صورت آگاهانه C دریافت و به طرز شگفت انگیزی در ذهن ما دسته بندی و ثبت می شوند، چیزی که به آن حافظه می گوییم. اگر به واسطه تحریکات بعدی محیط آنچه در حافظه ثبت شده است به صورت اصیل خود تجلی پیدا کند یادآوری رخ داده است و اگر با سیمایی دیگر گون رخ بنماید تخیل پیش می آید ....

  انجام ساده ترین تا پیچیده ترین فعالیت های روزانه‌ی با طی مسیری این چنین و با اتکا و کمک گرفتن از آرشیو یا حافظه، یادآوری، تخیل، قیاس، نتیجه گیری، و صدور حکم میسر می شود. سرعت و دفعات این فعالیت چنان بالا و چندان بی شمار است که ما کمتر متوجه آن می شویم. هنگامی که در یک موقعیت تجربه نشده قرار می گیریم ممکن است این سرعت کاهش یافته خودآگاه ما بروز بیشتری داشته باشد و ما دقیق تر متوجه این فرآیند شویم. فرض کنید هنگام ورود به منزل درست مقابل در ورودی برای نخستین بار کلید رها و در کانال کنار پیاده‌رو می افتد روی کانال یا شبکه‌ای فلزی پوشیده شده است و شما نمی توانید کلیدتان را به راحتی بردارید. واکنش در چنین شرایط چیست؟

  پایان گفتار یکم

  کلاس های تربیت مربی هنرکودک فرصتی است برای آشنایی با خلاقیت در کودکان و سیر تغییر و تحولات هنر در کودکان در سنین مختلف و آموزش همراهی و کمک به کودک برای پیش رفتن در مسیر خلاقیت و موفقیت. درصورت علاقمندی میتوانید از طریق این لینک ثبت نام کنید.


 • تهیه و تنظیم توسط نگین شهر اصفهان
  تماس : 09131689948
  انتشار مطلب در :