سبک فرزند پروری سهل گیرانه چگونه است؟

توضیحات:

 • به نام خدا

   در جریان رشد کودک،محیط و شرایط خانواده یک عامل مثبت و مهیا کننده زمینه های رشد و یا یک عامل بازدارنده خواهد بود . در این میان نظام تربیتی خانواده به عبارت دیگر روشهای فرزند پروری والدین از عوامل مهم در شکل گیری شخصیت کودک است .

   بر این اساس و به دلیل اهمیت آنچه گفته شد شیوه های فرزند پروری را به 4 دسته کلی تقسیم بندی می کنند:

  • سبک فرزند پروری مستبدانه

  • سبک فرزند پروری مقتدرانه ( دوموکراتیک )

  • سبک فرزند پروری سهل گیرانه

  • سبک فرزند پروری طرد کننده

  در دو مقاله گذشته به دو سبک اول پرداخته شد و امروز سبک فرزند پروری سهل گیرانه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

  خصوصیات والدین سهل گیر :

  والدین سهل گیر به طور معمول بسیار انعطاف پذیر و ملایم بوده و اغلب اوقات در مورد قواعد زندگی منفعل هستند. درخواستهای کمی از کودکان خود دارند و به نوجوان بیش از حد لازم آزادی می دهند. این والدین معتقدند کنترل رفتار نوجوان نوعی تجاوز به آزادی او بوده  و باعث بروز مشکل در سلامت روانی نوجوان می شود. والدین سهل گیر  به جای اینکه به صورت فعالانه رفتار فرزند خود را شکل دهند خود را منبعی فرض می کنند که نوجوان میتواند از این منبع استفاده کند یا استفاده نکند. میزان تعامل والدین سهل گیر در سبک فرزندپروری سهل گیرانه با فرزندان زیاد است.

                              سبک فرزند پروری سهل گیرانه چگونه است؟

  کودکان والدین سهل گیر چه ویژگیهای دارند:

  از جنبه روانی کودکانی که از محبت افراطی برخوردار می شوند بعد ها که بزرگتر شدند همیشه دنبال حمایت دیگران هستند و در صورتی که حمایت درست نشوند مضطرب و پریشان می شوند. سوء ظن، بدبینی، کینه توزی و خود خواهی در این کودکان بسیار دیده می شود. بسیار عجول و پرتوقع هستند. از لحاظ شخصیتی افرادی ضعیف و ترسو هستند. هرگاه کودک نتواند در محیط زندگی خود اعمال قدرت سالم را حس نکند و احساس امنیت نکند در عمق وجودش نسبت به کسانی که می بایست حامی او باشند ولی به دلیل ضعیف بودن نمی توانند این احساس رضایت مندی و امنیت را به او بدهند احساس حقارت  کرده و دو رفتار خیانت و نفرت نیز به تدریج  در او شکل می گیرد.

  یکی از واکنشها در برابر این احساسات، گرویدن به گروه است. انگیزه جوان از گرویدن به یک گروه بیشتر جست و جوی امنیت از طریق پیوستن به منبع قدرتی است که در خانواده نیافته است . در بیشتر موارد گروه پناه دهنده نوجوان می تواند گروهی منحرف باشد . پیوستن به گروه مامنی است که به او امکان می دهد تا آنچه را ندارد جبران کند . او به وسیله همانند سازی با روسای گروه در جست و جوی اثبات وجود و امنیت عاطفی و زور و قدرات است.


 • تهیه و تنظیم توسط نگین شهر اصفهان
  تماس : 09131689948
  انتشار مطلب در :